CHI Transformation System

CHI บำรุงผม Transformation System Phase 1 - Solution Formula A (สำหรับผมแข็งแรง/ผมไม่ผ่านสารเคมี)

พัฒนาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากอเมริกา ช่วยในการแปลงหยิก ผมหยิกหรือผมหยาบโดยไม่ต้องใช้สา...

473ml/16oz ฿2,117
หยิบใส่ตะกร้า
CHI บำรุงผม Transformation System Phase 2 - Bonder Formula A (สำหรับผมต่อต้าน/ผมไม่เคยผ่านการทำสี)

พัฒนาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากอเมริกา ช่วยในการแปลงหยิก ผมหยิกหรือผมหยาบโดยไม่ต้องใช้สา...

473ml/16oz ฿1,157
หยิบใส่ตะกร้า
CHI บำรุงผม Transformation System Phase 1 - Solution Formula B (สำหรับผมทำสี/ผมผ่านการใช้สารเคมี)

พัฒนาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากอเมริกา ช่วยในการแปลงหยิก ผมหยิกหรือผมหยาบโดยไม่ต้องใช้สา...

473ml/16oz ฿2,117
หยิบใส่ตะกร้า
CHI บำรุงผม Transformation System Phase 1 - Solution Formula C (สำหรับผมทำไฮไลท์d/ผมเสีย/ผมบาง)

พัฒนาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากอเมริกา ช่วยในการแปลงหยิก ผมหยิกหรือผมหยาบโดยไม่ต้องใช้สา...

473ml/16oz ฿2,117
หยิบใส่ตะกร้า
CHI บำรุงผม Transformation System Phase 2 - Bonder Formula B (สำหรับผมต่อต้าน/ผมไม่เคยผ่านการทำสี)

พัฒนาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากอเมริกา ช่วยในการแปลงหยิก ผมหยิกหรือผมหยาบโดยไม่ต้องใช้สา...

473ml/16oz ฿1,157
หยิบใส่ตะกร้า
CHI บำรุงผม Transformation System Phase 2 - Bonder Formula C (สำหรับผมทำไฮไลท์/ผมเสีย/ผมเส้นเล็ก)

พัฒนาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากอเมริกา ช่วยในการแปลงหยิก ผมหยิกหรือผมหยาบโดยไม่ต้องใช้สา...

473ml/16oz ฿1,157
หยิบใส่ตะกร้า
พบ 6 ผลิตภัณฑ์